aktuálně

Jaké máme pracovní víza pro cizince

Pokud se chystáte přijet pracovat na území České republiky, nebo se chystáte zaměstnat cizince, měli byste mít přehled, jak to v naší legislativě funguje. Předně nutno říct, že existuje nemalá část potencionálních kandidátů o práci, kteří pracovní povolení pro cizince nepotřebují.

Jedná se pochopitelně zejména o občany EU, ale bez víza se u nás obejdou i občané Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska včetně jejich rodinných příslušníků bez ohledu na národnost.

Pokud však váš případ nespadá do výjimek, budete potřebovat pracovní povolení pro cizince. Těch v ČR existuje hned několik, a je třeba zvážit, které bude pro vás nejlepší.

Krátkodobé vízum

Krátkodobá pracovní víza jsou ideální zejména pro nárazové brigády či sezónní práce. Její platnost je maximálně 90 dní a váže se na jednoho zaměstnavatele.

Pro jeho získání je třeba již vlastnit pracovní smlouvu či dohodu o provedení práce, nebo smlouvu o smlouvě budoucí. Vízum je také nepřenosné k jinému zaměstnavateli a nelze ho prodloužit.  

Zaměstnanecká karta

Je to jeden ze tří druhů dlouhodobých pracovních povolení. K jejímu získání není potřeba odborného vzdělání, avšak má své striktní podmínky na pracovní smlouvu. Ta musí zaměstnanci zaručit měsíční odměnu ve výši minimální mzdy i v případě úvazku na dohodu, navíc musí být splněna podmínka nejméně 15 odpracovaných hodin týdně.

Výjimku tvoří pouze případy, kdy se jedná o přivýdělek a tyto povinnosti jsou splněny již u hlavního zaměstnání. Vízum se vydává nejdéle na dva roky, přičemž je možné ho pravidelně prodlužovat.

Modrá karta

Modrá karta je určena pro cizince s vystudovanou vysokou školou, popřípadě vyšší odbornou školou, trvalo-li studium déle než tři roky.

V tomto případě musí být smlouva podepsána na dobu minimálně jednoho roku se zákonným počtem odpracovaných hodin týdně, přičemž mzda musí odpovídat nejméně 1,5násobku aktuálně vyhlášené hrubé roční mzdy na území ČR. I zde platí vízum nejdéle dva roky, které jde pravidelně prodlužovat.

Povolení k zaměstnání

Poslední alternativou je povolení k zaměstnání, které je nejjednodušší formou pro případného zaměstnavatele, neboť není nikterak omezována délkou či podmínkami pracovní smlouvy.

Pro cizince však znamená více starostí, neboť k tomuto povolení potřebuje uchazeč i povolení k pobytu, které oproti předchozím variantám není součástí. I toto vízum se vystavuje na maximálně 2 roky s možností pravidelného prodlužování.

V případě tohoto druhu pracovního povolení je zaměstnavateli povoleno cizince zaměstnat pouze v případě, že pracovní místo nejde obsadit žádným jiným uchazečem z úřadu práce.

Pro zisk jakéhokoliv dlouhodobého víza je potřeba mít předem podepsanou smlouvu, dohodu o pracovní činnosti, či smlouvu o smlouvě budoucí. Více informací najdete zde.

Další články autora

Komentáře

Reklama

SEO článek

Nejnovější články