aktuálně

Vyznáte se v jazykových úrovních?

Už jste se někdy setkali s dělením jazykových úrovní dle písmen? Říkáte si, jaký blázen vymyslel kategorizaci úrovní dle písmen místo čísel, je to tak? Nezoufejte a pojďte se s námi v tomto článku podívat této kategorizaci na zub.

Jazykové úrovně jsou členěny dle Společného evropského rámce pro jazyky (Common European Framework of Reference for Languages), jež byl vyvinut na přelomu 20. a 21. století. Tento systém jazykových úrovní byl vytvořen za účelem sjednocení systémů vzdělávání a testování znalostí cizích řečí v Evropě.

My v Jazykové škole PELICAN se tímto systémem plně řídíme. Dělíme dle něj jazykové úrovně jednotlivých skupin, ať už se jedná o kurzy skupinové, firemní či pomaturitní. Zároveň dle tohoto rámce pořádáme i interní jazykové zkoušky, a to nejen z českého jazyka, ale i angličtiny, francouzštiny, španělštiny, němčiny a ruštiny.

Jak se dělí jazykové úrovně?

Dělení jazykových úrovní, byť se na první pohled může zdát složité, složité vůbec není. Přesvědčte se o tom níže:

Úroveň jazyka A1

Student s úrovní jazyka A1 rozumí známým pojmům a základním frázím běžného života. Umí představit nejen sebe, ale i ostatní. Umí klást otázky druhému člověk o tom, kde žije, o lidech, věcech a na podobné věci umí i odpovědět.

Úroveň A2

Člověk s jazykovou dovedností na úrovni A1 rozumí větám a často používaným výrazům v oblastech, které se ho týkají (nákupy, rodina, zvířata, …). Může komunikovat při jednoduchých úkolech v rámci běžných situací.

Úroveň B1

Student jazyka s úrovní B1 umí porozumět hlavním bodům spisovné řeči při běžné komunikaci, se kterou se setkává v zaměstnání, ve škole, ve volném čase. Student je schopen napsat jednoduchý souvislý text o tématu, které jej zajímá. V rámci úrovně jazyka B1 je možné popsat zážitky, události, sny a naděje a stručně popsat své názory a plány.

Úroveň B2

Člověk s jazykovou dovedností na úrovni B2 je schopen porozumět hlavním myšlenkám složitějších textů, včetně diskusí v oboru. Dokáže komunikovat s určitou mírou plynulosti, a to i s rodilými mluvčími. Student je schopen psát podrobné texty o různých tématech a je v nich schopen vysvětlit svůj názor na aktuální problémy.

Úroveň C1

Student s úrovní jazyka C1 je schopen číst mezi řádky. Umí pochopit skrytý význam textů. Vyjadřuje se plynně bez složitostí při hledání slov. Student umí využít jazyk pro společenské, studijní a profesní účely.

Úroveň C2

Člověk s úrovní jazyka C2 rozumí všemu, a to bez problémů a námahy ve čteném i mluveném projevu. Je schopen shromažďovat informace z různých zdrojů a uspořádat tyto poznatky do souvislého textu. Umí se vyjadřovat plynně a umí se vcítit do situace a dle toho využívat daný jazyk.

Zajímá vás takto na konci článku, jaká je vaše jazyková úroveň? Neváhejte si na našich stránkách udělat test úrovně jazyka a hned budete mít jasno! Pokud vám ale stále něco není jasné, nestyďte se a ozvěte se nám na e-mail, zatelefonujte nebo se přijďte zeptat přímo k nám do Jazykové školy PELICAN a my vám veškeré vaše dotazy zodpovíme.

Další články autora

Komentáře

Reklama

SEO článek

Nejnovější články